Oferta de trabajo

El Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca, centro de referencia público autonómico de las Islas Baleares, está considerando la contratación de un neurocirujan@ para la realización de guardias.
Los interesados pueden enviar carta de presentación, referencias, currículum vitae y datos de contacto a:
Javier Ibáñez
Jefe del Servicio de Neurocirugía
javier.ibanez@ssib.es

Oferta de trabajo

IMPORTANTE SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA SITUADO EN MADRID
Buscamos Neurocirujano/a (imprescindible MIR) para ampliación del equipo actual con experiencia no inferior a 1 año, para empresa privada en Madrid.
Se ofrece contrato de larga duración, incorporación inmediata, con posibilidades de formación complementaria y desarrollo profesional. Tipo de contrato negociable y salario a convenir según valía del candidato.
Si estás interesado envía tu CV al correo pilar.barba@international-whm.com  o ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 628916543.
Barcelona


Centro médico privado  puntero en investigación y nuevos tratamiento, situado en Barcelona precisa incorporar un Neurocirujano/a  que asumirá las funciones propias de un Médico Adjunto al Servicio de Neurocirugía
Se requiere:
Licenciado en Medicina y cirugía con la especialidad en Neurocirugía homologada en España
Castellano e inglés nivel alto.
Experiencia en investigación.
Se valorará formación adicional en patologías de la columna y del cerebro.
Se ofrece:
Contrato laboral estable.
Jornada completa: lunes a jueves de 9h a 18h y los viernes de 9h a 15h.
Lugar de trabajo: Barcelona
Si estás interesado/a contacta vía e-mail o vía teléfono a:
Randstad Professionals
Sra. Montse Navajas
93-2419096
montse.navajas@randstad.es

BECA BAXTER SENEC – Grupo de trabajo de patología vascular

Se convoca para el año 2016 la Beca Baxter SENEC – Grupo de Trabajo Patología Vascular para ampliación de estudios en algún Servicio de conocido prestigio en el extranjero.

Plazo límite: 31 de agosto de 2016
Los interesados deberán rellenar la solicitud adjunta y remitirla al Dr. José Hinojosa,  secretaria@senec.es
Bases
IMPRESO BECA SENEC

Oferta de trabajo como neurocirujano

Se requiere un Facultativo Especialista en Neurocirugía para trabajar en el Hospital Joan XXIII de Tarragona.
Interesados, contactar con el Dr. Marcos Escosa Bagé mail: mark.escosa55@gmail.com teléfono 977 29 58 00 extensión 1522.
El Servei de Neurocirurgia (NCR) forma part de l’Hospital Universitari Joan XXIII. Ocupa, per a hospitalització, la Planta 5 ª. El Servei de NCR atén a una població, no pediàtrica, de 1.000.000 habitants (referència de les comarques de Tarragona). El Servei està, així mateix, involucrat amb la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili (URV), tant en relació amb l’ensenyament de pregrau (Llicenciatura), contant amb un professor del Departament de Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques.
El Servei de NCR compta amb Consultes Externes i Quiròfans propis dotats amb utillatge d’alta tecnologia, monitoratge de la pressió intracraneal, Unitat de Cures Intermèdies o semicrítics. A més, té una dotació d’infermeria compromesa en el malalt neuroquirúrgic. Funcionalment el Servei de NCR està dirigit pel cap del Servei i estructurat en Grups Funcionals de subespecializació amb responsables específics per tal de maximitzar l’eficiència.

Equip

 • Cap de Servei

  • Marcos Escosa Bagé
 • Facultatius especialistes

  • Agustín Bescos Cabestre
  • Manel Tardáguila Serrano
 • Supervisora Infermeria planta

  • M. Cabeza García Olivares
 • Supervisores Infermeria àrea quirúrgica

  • M. Teresa Llop Margalef
  • Carmen Ramírez Izquierdo

Cartera de Serveis

Àmbits
Urgències localitzades: 24 hores els 365 dies.
Quiròfans: 2 Quiròfans a la setmana: dimarts i dijous.
Consultes externes:
-1  consulta de 9:00h a 15:00h els dimecres, Edifici D, planta  3.
-1  consulta de 9:00h a 15:00h els dimecres, Edifici D, planta  3.
-1  consulta de 9:00h a 15:00h els dimarts, Edifici D, planta  3.
Hospitalització: Malalts ingressats, Edifici C, 5ª planta.
Serveis
El Servei de NCR ha estat atent al desenvolupament tecnològic que ha acompanyat l’evolució de la medicina i especialment la patologia del sistema nerviós en els últims anys. Això s’ha posat de manifest en un doble vessant: d’una banda a l’incorporar avenços tecnològics al nostre quefer diari (com és el cas dels sistemes d’endoscòpia cerebral i espinalmínimament invasiva) els sistemes de  neuronavegació intraoperatoria o les tècniques de monitoratge intraoperatori. El segon aspecte ha consistit en establir aliances estratègiques amb altres professionals i especialitats de la medicina dintre i fora del nostre hospital. Entre ells cap destacar:
-Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), per a la realització de tècniques d’espectroscòpia per ressonància magnètica nuclear en tumors cerebrals, per a la planificació prequirúrgica de tumors cerebrals.
-Serveis d’Oncologia Mèdica i Radioteràpia de l’Hospital San Joan de Reus y Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Anatomia Patològica de l’Hospital Joan XXIII, i el Institut de Diagnòstic  per la Imatge (IDI) de Bellvitge per a impulsar una cartera de serveis de neurocirurgia integral amb la finalitat d’oferir un tractament òptim al pacient portador d’un tumor cerebral o espino-medul·lar.
-Servei de Neurocirurgia i Neurorradiologia Intervencionista de l’Hospital Bellvitge per a constituir una Comissió de Patologia Oncològica i Vascular Cerebral per al tractament multidisciplinari dels  pacients portadors de lesions tumorals, vasculars cerebrals o medul·lars complexes, oferint tractament endovascular, quirúrgic o radioquirúrgic.
-Servei de Neurologia de l’Hospital Joan XXIII per al tractament relacionat amb el Codi ICTUS (Craniotomia Descompressiva per a Tractaments dels Infarts d’Arteria Cerebral Mitja maligne).
-Serveis d’Anestèsia i Reanimació i Medicina Intensiva per al tractament integrat del pacient neurocrític, especialment del pacient amb traumatisme cranioencefàlic greu.
-Serveis de Neurologia, Anestèsia i Reanimació, Cures Pal·liatives i Farmàcia per a l’establiment d’una comissió de Dolor, on es valoren i tracten de forma multidisciplinar pacients portadors de dolor crònic-neoplàsic o no- i amb dolor neuropàtic.
-Servei d’Hemostàsia, per al control i desenvolupament de protocols específics de profilaxi de la malaltia tromboembòlica venosa en Neurocirurgia.
-Servei de Neurofisiologia Clínica per al desenvolupament de protocols específics de monitoratge intraoperatori de parells cranials, medul·la i nervis perifèrics.
-Servei de Rehabilitació i Servei de Neurofisiologia Clínica per al tractament rehabilitador dels pacients.
-Serveis de ORL i Cirurgia Maxil·lofacial per a l’abordatge integral del pacient amb patologia tumoral de la base de crani.
 
Tecnologia i procediments: els dos quiròfans del Servei de Neurocirugía disposen dels següents mitjans materials:
-Taules amb craniostatos i arcs per a posició asseguda. -Microscopi quirúrgic.
-Microcamera de vídeo amb monitor i connexió a microscopi.
-Microcamera fotogràfica amb connexió a microscopi. Instrumental de microcirurgia.
-Instrumental per a cirurgia transesfenoidal.
-Instrumental per a cirurgia espinal i d’estabilització.
-Instrumental d’endoscòpia cervical
-Coaguladors bipolars.
-Aspirador ultrasonic per a tumors cerebrals i medul·lars. Generador de radiofreqüència.
-Guia estereotàxica Leksell.
-Neuronavegador.
-Estimulador cortico-subcortical bipolar.
-Amplificador d’imatges portàtil.
-Craniotómos pneumàtics i elèctrics.
-Sets de fresats.
-Monitorització neurològica intraoperatòria.
-Neuroendoscopis.
 
Tractaments principals:
-Craniotomia amb exèresi microquirúrgica de tumors cerebrals.
-Craniotomia per tumor cerebral amb mapa cerebral intraoperatori motor.
-Abordatges a la hipòfisi per via transesfenoidal.
-Cirurgia de l’angle pontocerebel·los per a la resecció de tumors (neurinomes acústic)
-Tractament quirúrgic de la neuràlgia trigeminal.
-Implantació de sistemes de derivació de líquid cefalorraquidi (vàlvules)
-Tractament neuroquirúrgic del dolor.
-Craniotomies per lesions traumàtiques cerebrals.
-Extirpació de tumors medul·lars i espinals sota monitorització intraoperatoria.
-Artròdesis espinals de qualsevol localització.
-Artroplàstia cervical.
-Artròdesis Percutània, endoscòpica i Cirurgia Mínimament Invasiva del Raquis.
-Tractament de l’espondilolistesi.
-Tractament de les fractures vertebrals.
-Tractament quirúrgic de la siringomièlia.
-Rizòlisi amb radiofreqüència a nivell cervical i lumbar.
-Neurocirurgia dels nervis perifèrics.
-Espectroscòpia per Ressonància Magnètica.
-Tractament de l’hemorràgia interventricular.
-Estudis de dinàmica de líquid cefaloraquidi en el pacient amb hidrocefàlia crònica de l’adult.

Oferta de trabajo como Neurocirujano en Palma de Mallorca

El Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca, centro de referencia público autonómico de las Islas Baleares, está considerando la contratación de un nuevo neurocirujano para su plantilla.
Los interesados pueden enviar carta de presentación, currículum vitae y datos de contacto a:
Javier Ibáñez
Jefe del Servicio de Neurocirugía
javier.ibanez@ssib.es

Publicaciones del Servicio

1: Brell M, Roldán P, González E, Llinàs P, Ibáñez J. [First intraoperative magnetic resonance imaging in a Spanish hospital of the public healthcare system: initial experience, feasibility and difficulties in our environment]. Neurocirugia (Astur). 2013 Jan-Feb;24(1):11-21. doi: 10.1016/j.neucir.2012.07.003. Epub 2012 Nov 13. Spanish. PubMed PMID: 23154131.
2: Olabe J, Olabe J, Roda JM, Sancho V. Human cadaver brain infusion skull model for neurosurgical training. Surg Neurol Int. 2011;2:54. doi: 10.4103/2152-7806.80119. Epub 2011 Apr 28. PubMed PMID: 21697964; PubMed Central
PMCID: PMC3114310.
3: Olabe J, Olabe J, Roda J. Microsurgical cerebral aneurysm training porcine model. Neurol India. 2011 Jan-Feb;59(1):78-81. doi: 10.4103/0028-3886.76872. PubMed PMID: 21339668.
4: Brell M, Ibáñez J, Felpete A, Burguera B, Frontera M, Couce ME. Quantitative analysis of matrix metalloproteinase-2 mRNA expression in central and peripheral regions of gliomas. Brain Tumor Pathol. 2011 Apr;28(2):137-44. doi: 10.1007/s10014-011-0021-9. Epub 2011 Feb 18. PubMed PMID: 21331614.
5: Pérez-Bárcena J, Goedhart P, Ibáñez J, Brell M, García R, Llinás P, Jiménez C, Ince C. Direct observation of human microcirculation during decompressive craniectomy after stroke. Crit Care Med. 2011 May;39(5):1126-9. doi: 10.1097/CCM.0b013e31820ead5e. PubMed PMID: 21317640.
6: Brell M, Ibáñez J, Tortosa A. O6-Methylguanine-DNA methyltransferase protein expression by immunohistochemistry in brain and non-brain systemic tumours: systematic review and meta-analysis of correlation with methylation-specific polymerase chain reaction. BMC Cancer. 2011 Jan 26;11:35. doi: 10.1186/1471-2407-11-35. Review. PubMed PMID: 21269507; PubMed Central PMCID: PMC3039628.
7: Olabe J, Olabe J, Sancho V. Human cadaver brain infusion model for neurosurgical training. Surg Neurol. 2009 Dec;72(6):700-2. doi:
10.1016/j.surneu.2009.02.028. Epub 2009 Aug 6. PubMed PMID: 19664809.
8: Olabe J, Olabe J. Microsurgical training on an in vitro chicken wing infusion model. Surg Neurol. 2009 Dec;72(6):695-9. doi: 10.1016/j.surneu.2008.12.008. Epub 2009 Mar 29. PubMed PMID: 19329164.